" จง Comment Code เพื่อประโยชน์กับตัวคุณและเพื่อนร่วมงาน"

" จง Comment Code เพื่อประโยชน์กับตัวคุณและเพื่อนร่วมงาน"

การคอมเมนต์โค๊ตเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะการเขียนโค๊ตของนักพัฒนาแต่ละคนจะมีความเป็นอัตลักษณ์ไม่เหมือนกัน หรือที่เรียกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ในการทำงาน

กระบวนการคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ขนาดโค๊ตที่ตัวเองเขียนไว้เดือนเดียวพอกลับมาทำอีกครั้งยังเกิดความรู้สึกว่า “เมื่อก่อนกูเขียนอะไรไปวะ” ทำไมถึงได้เขียนไปอย่างนั้น ตอนนั้นคิดอะไรอยู่
แล้วยิ่งเป็นโค๊ตที่คนอื่นเขียนยิงไปใหญ่แอบด่าอยู่ในใจทุกเช้าทุกเย็น ไม่เข้าใจลบออกแล้วเขียนใหม่ดีกว่า

ซึ่งการการอ่านโค๊ตของคนอื่นเพื่อทำความเข้าใจยิ่งต้องใช้เวลาเพิ่มกว่าปกติจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความซับซ้อนของโค๊ตและจิตรานาการของนักพัฒนาที่เขียนไว้

ยิ่งพวกที่มักเรียกตัวเองว่า "โปรแกรมเมอร์เทพ" Source Code ของคนพวกนี้ยิ่งเข้าถึงยากมักจะเขียนคิวรี่ซับซ้อนยาวเยียดในเสตทเมนท์เดียว เคสนี้ยิ่งเอาเท้าก่ายหน้าผากเลยครับ

ดังนั้นการคอมเมนต์โค๊ตที่เราพัฒนาไว้จะช่วยให้คนอ่านโค๊ตเพื่อพัฒนาต่อจากคุณจะสามารถเข้าใจการทำงานของโปรแกรม
และพัฒนาต่อเนื่องได้เร็วขึ้น ไม่เขียนผิดเขียนถูกเหมือคนตาบอดคลำทาง

Kritsana Panya
Software Team Leader,
Sapphire R&D co.,ltd.